International Shipbrokers, located in Aalesund, Norway

(+47)  70 10 47 90

Email:

 

Endre Remøy
(+47) 92 60 40 50

Torstein Kringstad
(+47) 90 54 41 70
 

 

Kvoter

Vi har følgende kvoter for salg, vennligst kontakt vårt kontor for mer informasjon.

 

  1.   Kystmakrell-Not  < 13 m. Faktor  1,5455 makrell, notfart (mindre enn 13 m ) selges.

  2.  Makrellkvote garn/snøre 19 - 20 m vurderes solgt.

  3.  LEIEFARTØY - på vegne av kunde søker vi leiefartøy til fiske av 292 tonn nordsjøtorsk i 2017.

        Fisket vil foregå etter retningslinjer for nybyggingsordning. Henvendelse til vårt kontor.

  4.  Kvoter for salg i gruppen over 28 m, konvensjonelle fartøy:           

        - 2,62 faktorer torsk herav grunnkvote 1,14                              SOLGT      

        - 1,96 faktorer hyse herav grunnkvote 1,0

        Kvoter kan leveres høsten 2017. Kvotene vil være oppfisket for inneværende år.

 5.   Makrellkvote garn/snøre med hjemmelslengde 10 - 11 m vurderes solgt. Må splittes ut.

  

   

 

 • Kontakt

 • img

  Remøy Skipsmegling AS Storhauggata 2,
  6005 Ålesund, Norway

 • img

  Tlf: +47 70 10 47 90

 • img

  E-post:
   

 • x